Günümüzde lojistik şirketlerinin en büyük odağının maliyetlerini yönetmek, daha az kaynak ile daha fazla operasyon yapmak ve teknoloji kullanımı açısından piyasanın gerisinde kalmamak olduğunu görüyoruz. Yapısı itibariyle düşük kar marjları ve yüksek rekabet ile yaşayan lojistik sektöründe, özellikle dalgalı ekonomilerde kar etmek kadar zarar etmek de çok kolay hale geldi. Bazen maliyetlerine hâkim olmayan bir firmanın büyük bir iş alması bile zarar etmesine sebep olabiliyor. Bu çok parametreli problemin çözümü ise genellikle ekip olarak yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalışırken bir yandan da sektör tecrübesi yüksek uzmanlardan bilgi transferi yapmak olmaktadır. İşte bu bakış açısıyla yola çıkan ITL Danışmanları, uzun yıllar içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası lojistik şirketleri ve yurt dışındaki projelerde edindikleri bilgi birikimlerini, Türk şirketlerine aktarmayı ve Türk şirketlerinin yabancı piyasalardaki rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunmayı hedeflemişlerdir. ITL Danışmanları’nın tamamı 25 yılı aşan tecrübeleri ile “istihdam edilmesi zor” yöneticilerden oluşmakta, her biri kendi alanında otorite kabul edilmektedirler. Temel uzmanlık alanları lojistikte bilişim, uluslararası taşımacılık(kara, hava, deniz, tren), depo ve dağıtım merkezi yönetimi, üretim planlama ve talep tahmini, üretim ve teknoloji şirketlerinde insan kaynakları yönetimi, değer tabanlı satış, yönetim ve bireysel koçluk olan danışmanlarımız, birlikte çalışarak tüm bu konuları harmanlamakta ve danışan firma için en iyi çözümleri en uygun maliyetlerde oluşturabilmektedirler.

Peki bir firma, dışarıdan danışmanlık alması gerektiğini nasıl anlar ? Müşterilerimizle yaşadığımız örneklerden görüyoruz ki öncelikle firmanızda istenmeyen sonuçlar elde edilmeye başlandıysa (maddi, manevi kayıplar), nasıl çözüleceğini bilemediğiniz problemler yaşıyorsanız, performans kalitesi iyileştirilemiyor, personel sirkülasyonu artıyor, müşteriler gidiyorsa veya tam tersi şimdiye kadar hiç yapmadığınız kadar büyük bir iş aldıysanız, operasyonel hacminiz birden 2’ye 3’e katlandıysa büyük olasılıkla danışmanlık almanıza gerek olacaktır. Peki danışmanların yapıp da sizin yapamayacağınız çalışma nedir ? Yönetim dünyasında denir ki nasıl bir dağa çıkarken yükseldikçe oksijen azalırsa bir şirket hiyerarşisinde yükseldikçe de bilgi azalmaktadır. Çalışanlar doğal olarak bir üstlerine başarısız görünmemek amacıyla genellikle iyi sonuçları iletirler, asıl problem ise hiyerarşinin en alt kısımlarında operasyon seviyesinde gizli kalır.

İşte bağımsız danışmanlar bu noktada şirket çalışanları ile iletişime geçerek hiyerarşi kısıtlaması olmadan gerçek durumun fotoğrafını çekerler. ITL Danışmanları konunun özüne hâkim olduklarından doğru soruları sorup problemlerin  gerçek kaynağını ortaya çıkartıcı çalışmalar yaparlar. Elbette bu noktada mülakat teknikleri kadar veri analizi metotları da kullanılmaktadır. Ama esas fark yaratan nokta şirket özelinde derlenen ve sektör standartları göz önünde tutularak değerlendirilen bu bilginin, herhangi bir filtreye maruz kalmadan en açık ve net şekliyle şirket üst yönetimine raporlanmasıdır. Bağımsız bir gözle karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmenin genellikle şirket üst yönetiminde şaşırtıcı bir etki yarattığını söyleyebiliriz.

Peki yapılan çalışmalar nasıl bir yöntem izlemektedir ? ITL Danışmanlık olarak operasyonel analiz, verimlilik analizi gibi çalışmaları aşağıdaki yöntemler çerçevesinde ele almaktayız :

  1. Analiz (Assesment) : Mevcut durumun tespit edilmesi ve insan/süreç/sistem/sonuç akışının incelenmesini amaçlayan analiz aşaması, danışan firmanın bir bölüm veya tamamının süreçlerini/sistemlerini/çalışanlarını inceleyerek, istenmeyen sonuçları oluşturan sebepleri açıkları tespit etmeye çalışacak, bazen bilinen ama genellikle söylenmeyen problemleri raporlayacaktır.
  2. Modelleme (To-Be Analysis) : Analiz aşamasında ortaya çıkartılan durumun, istenen sonuçları üretebilir hale getirilebilmesi için kurulması gereken sistemler ve yapılması gereken değişiklikleri içeren bir model oluşturulacaktır. Modellemenin esasında veri analizi yer almakta, kişilerin beyanı kadar 1-2 yıllık bir geçmişte üretilmiş olan verinin analizi ile yaşanan tecrübelerin sebepleri hakkında bilgi sağlanmaktadır.
  3. Gerçekleştirme Desteği (Realization Support): Her yeni sistemin devreye alınmasında ek işgücü gerekirken, lojistik sektörü gibi çok kısıtlı personel sayıları ile çalışan şirketlerde yeni kurulacak sistemlere yeni eleman atamak büyük kaynak sorunlarına sebep olmaktadır. ITL danışmanları geçiş sürecinde danışan firma ekipleri ile belirli bir süre karşılıklı çalışarak projelerin istenen yön ve verimde ilerlemesini sağlarlar. Gerçekleştirme desteği, birlikte çalışma yanı sıra 3, 6, 12 ay dilimlerinde yapılan takip çalışmaları ile de kendini gösterebilir.

Analiz ve değerlendirme çalışmaları yanı sıra ITL Danışmanlık olarak ArGe Proje Desteği, özel eğitimler ve seçme/yerleştirme çalışmaları gibi destekleyici faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Özellikle günümüzde büyük ilgi çeken “Yerinde ArGe” birimlerinin üreteceği projelerin gerçek hayata uygulanabilir olmasında, projenin istenen sonuçları üretecek yönde istenen sürelerde yürütülmesinde danışmanlarımız büyük katkı sağlamaktadır. Öte yandan sektörü çok iyi tanıyan danışmanlarımız proje yapmak isteyen firmalar ile teknik kaynakları olan firmaları bir araya getirmede de başarılı adımlar atmaktadırlar. 

Eğitim modüllerimiz ise firma özelinde yaratılmakta ve analiz sonuçlarında elde edilen gelişme noktalarının şirket geneline yayılmasına yardımcı olmaktadır.  Seçme-Yerleştirme faaliyetleri ise firma bünyesinde yapılan yoğun çalışmalar ile elde edilen tanışıklığın doğal bir sonucu olarak, eksik veya yeni pozisyonlara en uygun sektör profesyonellerinin yerleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

ITL Danışmanlık olarak fiili çalışmalarımız yanı sıra sektörel dernekler ile de işbirliği içerisinde bulunarak gelişmeleri takip etmekteyiz. Türkiye Bilişim Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği, LODER, TEDAR aktif olarak temasta bulunduğumuz, UND, UTİKAD, NETBAN ise takip ettiğimiz derneklerdir.

Hızla büyüyen ve uluslararası olmaya başlayan Türk lojistik sektörünün daha verimli, daha rekabetçi ve daha teknolojik olmasına katkı sağlamaktan gururluyuz..